HomePreusEmbarcacionsLinksContacteCharter de pesca  
     
   
 
NORMES I CONDICIONS GENERALS

L’embarcació arrendada només podrà ser conduïda per la persona designada en el contracte. En cas que hi hagi alguna multa durant el període de lloguer per culpa o negligència de l’arrendatari, aquesta correrà a càrrec del mateix. En cas d’accident per negligència de l’arrendatari, l’arrendador no respon de l’assegurança. Qualsevol dany produït a l’embarcació arrendada o a unes altres pel mal ús de la mateixa correrà a càrrec de l’arrendatari així com els dies que l’embarcació no estigui operativa.

El combustible no està inclòs en el preu del lloguer. L’embarcació ha de ser retornada amb el tanc o tancs de combustible plens. En cas de no ser així BARA BOATS S L. procedirà a omplir-lo, retenint la fiança fins que s’aboni el valor del combustible repostat incrementat d’un 10 %per el servei.

L’embarcació serà retornada a l’hora assenyalada com final del contracte. En cas contrari s’aplicaran les penalitats previstes al contracte.

L’ús indegut de l’embarcació donarà dret a qualsevol persona autoritzada per l’empresa a la retenció de la mateixa sense dret a la devolució del import del lloguer a l’arrendatari.

EN CAS D’ACCIDENT, PÈRDUA O TRENCAMENT DEL MATERIAL NÀUTIC, L’EMBARCACIÓ ESTÀ ASSEGURADA A TOT RISC EXCEPTE EL VALOR DE LA FRANQUICIA QUE HAURA DE SER ABONATS PER L’ARRENDATARI.

La/S HÈLICES QUEDEN COMPLETAMENT EXCLOSES DE L’ASSEGURANÇA DE L’EMBARCACIÓ, FENT-SE RESPONSABLE DE L’ESTAT DE LES MATEIXA/S L’ARRENDATARI DURANT EL PERÍODE DEL CONTRACTE.

EN CAS DE DANYS A L’EMBARCACIÓ, BARA BOATS S L RETINDRÀ EL DIPÒSIT DEL CLIENT FINS A TENIR UN INFORME DEL COST DE TOTS ELS DANYS REALITZAT PER UN MECÀNIC OFICIAL. EL COST DEL MATEIX CORRERÀ A CÀRREC DEL CLIENT.

L’EMBARCACIÓ ESTÀ SUBJECTA A PERNOCTAR SEMPRE EN EL SEU PORT BASE, DE NO SER AIXÍ S’HAURÀ DE COMUNICAR AMB ANTELACIÓ A BARA BOATS S. L.. EN CAS DE CONFORMITAT, L’ARRENDATARI CORRERÀ AMB TOTES LES DESPESES DEGUDES A AQUEST FET I QUEDARA RESPONSABLE DE TOT INCIDENT I/O ACCIDENT AIXÍ COM LES PÉRDUES A LES QUALS CONDICIONI A BARA BOATS S L

La velocitat màxima establerta per Les autoritats marítimes en un port,en zones balisades o a menys de 50 metres de la costa és de 3 nusos. Es prohibeix rigorosament sobrepassar el límit establert, igual que practicar esquí aquàtic en zones de banyistes i ports. En cas d’infringir aquesta norma seran responsabilitat de l’arrendatari les infraccions o danys causats. La practica de l’esqui aquàtic nomes es permesa si l’esquiador es en possessió d’una assegurança personal a aquest efecte (Les embarcacions no estan assegurades a aquest efecte)

MOLT IMPORTANT! Al avistar una embarcació, boia o bandera enmig del mar o a prop de la costa, s’ haurà de mantenir una distància mínima de seguretat de 100 metres, doncs existeix la possibilitat de la presència de banyistes o de bussejadors en el perímetre ressenyat.

Queda terminament prohibit sobrepassar la mes restrictiva de les distancies de la costa següents: la donada per la zona de navegació de la embarcació o la limitació del títol del patró. Està totalment prohibit per la llei sobrepassar aquests límits. Li preguem per la seva seguretat i la de tots, es limiti a navegar prop de la costa.

En cas d’infringir algunes de les següents normes o condicions, l’informem que les multes sancionadores són de quantitats elevades.

Si l’embarcació està llogada durant més d’una jornada, en cas de condicions atmosfèriques desfavorables desaconsellant la navegació BARA BOATS S L proposarà al client: o reemplaçar els dies perduts per d’altres segon disponibilitat de l’embarcació o el reemborso dels dies perduts a altura de un 80 % del seu preu. En cas de reserva anticipada el client podrà escollir entre el reemborso del 90% del preu o una data posterior segon disponibilitat de l’embarcació.

ELS HI PREGEM que compleixin amb el establert i GAUDEIXIN DE LA EMBARCACIÓ.

 

 
   
  Home | Preus | Embarcacions | Condicions generals | Links | Contacte | Charter de pesca
Copyright 2005 © Bara Boats S.L.
 
Español Franšais Deutsch